طاقچه?

بنفشه هستم?
باعشق میدوزم و با عشق به نقاشی ها رنگ میدم و اونارو گوشه ای از ذهن و قلبتون به یادگار میزارم?
?چشمت به ستاره ها باشه و قلبت پراز امید ?

آدرس اینستاگرام

لینک پروژه

https://tavalodame.com/portfolio/%d8%b7%d8%a7%d9%82%da%86%d9%87/

Categories